İLÂN

2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA EK UZMANLIK/ALT UZMANLIK ALANI TALEP EDENLERE İLİŞKİN DUYURU1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında 2018 yılına ilişkin olarak bilirkişilik başvuruları alınmıştır.
2.26/12/2017 ve 12/01/2018 tarihlerinde başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler ilan edilmiştir.
3.İlan tarihlerinden sonra başvuruları sırasında talep ettikleri uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına ek olarak uzmanlık / alt uzmanlık talebinde bulunan bilirkişiler başvuruda bulunmuşlardır.
4.6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca talepleri, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlar noktasında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
5.Değerlendirme sonucunda ekli listede isimleri yazılı kişilerin başvurularının kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine karar verilmiştir.
6.Başvuru sahiplerinden bir kısmının bazı uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik talepleri reddedilmiş olup, ret gerekçeleri ekli listede açıkça gösterilmiştir.
7.Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5. maddesi uyarınca bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları kısmen veya tamamen reddedilen kişiler; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 20/03/2018 ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kararı veren bölge kurulumuza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bir başka bölge kurulu, Adli Yargı Adalet komisyonu Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, bilirkişilik bölge kurulumuza itirazda bulunabilirler.

İlanen duyurulur.

 

19/03/2018 TARİHLİ UZMANLIK ALANLARINA İTİRAZLARA İLİŞKİN LİSTE

SİTEMİZİ
 
2017 | Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu
Selçuklu Mah. Hilal Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM