2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA İTİRAZLARI REDEDİLENLERE

İLİŞKİN DUYURU

  1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Iğdır, Kars, Tunceli, Hakkari, Van illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2.Bilirkişilik Bölge Kurulu'muzun 25/12/2017 tarihli ve 2017/52 karar sayılı kararı ile; başvurular hakkında kabul veya ret kararı verilmiştir.

3.26/12/2017 tarihinde başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler ilan edilmiştir.

4.26/12/2017 - 26/01/2018 tarihleri arasında bilirkişilik başvurusunun reddine karar verilen kişilerin itirazları alınmıştır.

5.İtirazlar 6754 S.K.'un 10. maddesinde belirtilen bilirkişilik şartları, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlar noktasında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

5.Değerlendirme sonucunda ekli listede isimleri yazılı kişilerin itirazlarının reddine karar verilmiştir.

6.İtirazları reddedilen kişilerin talep ettikleri uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik ret gerekçeleri ekli listede açıkça gösterilmiştir.

7.İtirazları reddedilen kişiler; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 15. maddesi ile 2577 sayılı İYUK.’un 7. ve 32. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı 12/03/2018 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Erzurum İdare Mahkemesine dava açabilirler.

İlanen duyurulur.EK1- 12/03/2018 TARİHLİ RED EDİLENLERİN LİSTESİ


SİTEMİZİ
 
2017 | Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu
Selçuklu Mah. Hilal Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM