İLÂN

2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA UZMANLIK ALANLARINA İTİRAZ EDENLERE İLİŞKİN DUYURU1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında 2018 yılına ilişkin olarak bilirkişilik başvuruları alınmıştır.
2.Bilirkişilik Bölge Kurulu'muzun 25/12/2017 tarihli ve 2017/52 karar sayılı ve 12/01/2018 tarihli ve 2018/4 karar sayılı kararları ile, başvurular hakkında kabul veya ret kararı verilmiştir.
3.26/12/2017 ve 12/01/2018 tarihlerinde başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler ilan edilmiştir.
4.26/12/2017 - 12/02/2018 tarihleri arasında bilirkişilik başvurusunun kısmen vaya tamamen reddine karar verilen kişilerin itirazları alınmıştır.
5.6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca başvurularının kabulüne karar verilen kişilerden bir kısmının reddedilen uzmanlık alanlarına itirazları, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlar noktasında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
6.Değerlendirme sonucunda ekli listede isimleri yazılı kişilerin itirazlarının kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine karar verilmiştir.
7.İtirazlar edenlerden bir kısmının bazı uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik talepleri reddedilmiş olup, ret gerekçeleri ekli listede açıkça gösterilmiştir.
8.Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5. maddesi uyarınca bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. İtirazları kısmen veya tamamen reddedilen kişiler; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 15. maddesi ile 2577 sayılı İYUK.’un 7. ve 32. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı 16/03/2018 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Erzurum İdare Mahkemesine dava açabilirler.

İlanen duyurulur.

 

16/03/2018 TARİHLİ UZMANLIK ALANLARINA İTİRAZLARA İLİŞKİN LİSTE

SİTEMİZİ
 
2017 | Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu
Selçuklu Mah. Hilal Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM