Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  2022 BİLİRKİŞİ BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
  11.04.2022

  2022 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURULARINDA BAŞVURU

  BELGELERİNDE EKSİKLİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

   

  Kurulu’muzca yapılan ilk inceleme sonucunda; ilk kez başvuru yapanlar ve yenileme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksiklikler tespit edilip web sitemizde sorgu şeklinde sunulmuştur.

   

  1. Listede ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 11.04.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.
  2. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talepleri kısmen veya tamamen reddedilecektir
  3. Sorgu sayfasında “Başvuru Evraklarınızda Eksiklik Tespit Edilememiştir.” açıklaması olan kişilerin herhangi bir evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır.
  4. İlk kez başvuruda bulunanlardan eksik evrakları tespit edilenler ilgili evraklarını Bilirkişi Portal üzerinde aktif hale gelecek olan “diğer belgeler” sekmesini kullanarak ilgili evrakları yüklemeleri gerekmektedir.
  5. Yenileme talebinde bulunup istenen evraklarda eksikliği tespit edilenler eksik belgelerini Bilirkişi Portal üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesini tıklayarak eksik olan evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.
  6. “Diğer Belgeler” Sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, yasaklılık cezası bulunmadığına dair yazı, güncel görev belgesi, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.

   

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyrulur.11/04/2022

   

  ADI SOYADI
  TC KİMLİK NO
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Selçuklu Mah. Hilal Sok. No: 1 AZİZİYE / ERZURUM

  Telefon

  0442 327 27 77

  0442 327 27 79

  E-Posta

  erzurumbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu